Malerentrepriser

Når det handler om nybyggeri og andre bygge- og malerprojekter af en vis størrelsesorden, er det altid godt med en erfaren sparringspartner, der kan hjælpe dig med at få den bedste kvalitet til prisen, rådgive dig om valg af materialer og teknikker og sætte den samlede løsning i system.

Vi kan sagtens fungere som din fagmand og sparringspartner, men giver selvfølgelig også gerne vores bud på projektet.

Renovering

Renovering af boligen i almindelighed - og maling af vinduer i særdeleshed - kan være ganske krævende discipliner.

Flyttesyn

Vi fungerer som ejendoms-administratorens forlængede arm, Vi har rutinen udfærdiger flytte-rapporter for cirka 30 lejemål om måneden.